Aziatische gokbedrijven | Kamervragen

Aziatische gokbedrijven | Kamervragen

Minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de vertraging bij het beantwoorden van vragen van leden Bikker (ChristenUnie) en Van Nispen (SP) met betrekking tot het artikel ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven’. De minister geeft aan dat de antwoorden later dan normaal zullen worden verstrekt vanwege de noodzaak van zorgvuldige afstemming tussen verschillende departementen.

Schriftelijke verklaring

In een schriftelijke verklaring, gedateerd op 6 februari 2024, worden de redenen voor dit uitstel uiteengezet door de minister, die tevens de Tweede Kamer informeert over de nieuwe verwachte termijn voor het verstrekken van de antwoorden. Dit wordt gedaan met als doel een grondige behandeling van de complexe kwesties die in de gestelde Kamervragen aan bod komen.

De Kamervragen zijn ingediend op 18 januari 2024. Ze hebben betrekking op de nauwe samenwerking tussen voetbalclubs Ajax en PSV met Aziatische gokbedrijven. Bikker en Van Nispen vragen aandacht voor mogelijke dubieuze praktijken. Dit onderwerp heeft de aandacht van de Tweede Kamer getrokken, die antwoorden van de minister van Financiën verwacht. Dit om duidelijkheid te verkrijgen over de aard van deze samenwerkingen en mogelijke implicaties.

Antwoorden binnen drie weken

De minister streeft ernaar om de antwoorden binnen de tweede termijn van drie weken aan de Tweede Kamer te verstrekken. De Kamer zal met belangstelling wachten op deze antwoorden. Hopende op een heldere en volledige uitleg over de kwesties die in de Kamervragen zijn aangesneden.

Naast de Kamervragen heeft Bikker ook een motie ingediend voor een overkoepelend speellimiet. Zij bekritiseert het gebrek aan actie door gokbedrijven en minister Weerwind op het gebied van spelersbescherming. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel jongvolwassenen gokverslaafd zijn geraakt sinds de legalisering van gokken, door nalatigheid van legale kansspelaanbieders. Er moet strenger worden opgetreden zodra er signalen zijn van gokproblemen. Een beperkt speellimiet zou moeten bijdragen aan een veiligere speelomgeving.

Author: Richard Lee