Holland Casino krijgt groen licht in Ter Borch

Holland Casino krijgt groen licht in Ter Borch

De gemeente Tynaarlo in Drenthe heeft recentelijk belangrijke stappen gezet om een nieuwe vestiging van Holland Casino te realiseren in het industriepark Ter Borch, gelegen nabij Eelderwolde. Deze opwindende ontwikkeling werd geleid door wethouder Jurryt Vellinga van de partij Leefbaar Tynaarlo, die het bevorderen van de economische groei van het businesspark Ter Borch als een absolute prioriteit beschouwde. Ondanks enige tegenstand van bepaalde politieke partijen, werd het voorstel overwegend positief ontvangen binnen de gemeenteraad.

Een cruciaal aspect van deze ontwikkeling was de historische achtergrond van het stuk grond waarop het legaal Nederlands casino zou worden gevestigd. Ongeveer tien jaar geleden verwierf de gemeente Tynaarlo dit land van de naburige gemeente Groningen. Deze strategische landtransactie bracht echter ook specifieke verwachtingen en afspraken met zich mee. Deze overeenkomsten die destijds werden gesloten, hadden voornamelijk betrekking op het soort bedrijfsactiviteiten dat op het terrein zou worden toegestaan.

De keuze van de gemeente Tynaarlo om juist op deze locatie een casino te ontwikkelen, leidde tot enige spanning met de gemeente Groningen. Dit kwam voort uit het gevoel in Groningen dat deze ontwikkeling niet in lijn was met de oorspronkelijke overeenkomsten betreffende het gebruik van het land.

Raadsvergadering

Wat betreft de besluitvorming, op een dinsdagavond tijdens de raadsvergadering, heeft de gemeenteraad van Tynaarlo een cruciale beslissing genomen met betrekking tot de vestiging van een Holland Casino in het industriepark Ter Borch. Met een overweldigende meerderheid stemden de raadsleden vóór de komst van het casino naar Ter Borch.

Hoewel de stemming eerder als een formaliteit dan als een spannend moment werd beschouwd, was het een noodzakelijke stap om het project vooruit te stuwen. Slechts twee raadsleden, afkomstig van het CDA en de ChristenUnie en die principiële bezwaren hebben tegen de gokindustrie, stemden tegen de komst van het casino.

Verschillende reacties

De reacties na de stemming varieerden sterk. Wethouder Vellinga van Tynaarlo was verheugd over de beslissing en geloofde dat deze een positieve invloed zou hebben op de economische ontwikkeling van het gebied. De geplande omvang van het casino, met een indrukwekkende 4.100 vierkante meter, beloofde een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de groei van het businesspark.

Aan de andere kant uitten de betrokken wethouders van Groningen minder enthousiasme, gezien de voorgeschiedenis van de grondtransactie en de gemaakte afspraken over de ontwikkelingen in het gebied. Er werd zelfs gesproken over mogelijke juridische stappen als laatste redmiddel, hoewel de voorkeur werd gegeven aan een open dialoog. De komst van Holland Casino naar Tynaarlo blijft dus een voortdurend gespreksonderwerp, waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn en waarbij de historische context van de grond een centrale rol speelt. Dit zal ongetwijfeld de komende tijd blijven boeien.

Author: Richard Lee