Illegaal gokken | Handhavingsactie in Den Haag

Illegaal gokken | Handhavingsactie in Den Haag

Op vrijdag 9 februari werd Den Haag handhavingsoperatie uitgevoerd, gericht op het opsporen van illegale praktijken in de wijken Transvaal en de Groente- en Fruitmarkt. Deze grootschalige actie, uitgevoerd door een coalitie van de lokale politie, de gemeente Den Haag, en andere relevante autoriteiten, onthulde een reeks verboden activiteiten, variërend van illegaal gokken en problemen met huisvesting tot vermoedens van clandestiene prostitutie.

Illegaal gokken

Een centraal element van deze operatie was de strijd tegen illegaal gokken. In totaal werden 14 bedrijven aan een nauwgezette controle onderworpen. Bij vier van deze bedrijven werden overtredingen vastgesteld. Opvallend was de ontdekking van een verborgen gokruimte in een van de ondernemingen, waarbij de politie en de Kansspelautoriteit ter plaatse een onderzoek instelden. Deze ruimte, uitgerust met gesloten gordijnen en bewakingscamera’s, werd gebruikt voor illegale gokactiviteiten. De aanwezigen moesten zich verantwoorden en bewijsmateriaal, waaronder speelkaarten en geld, werd in beslag genomen.

Illegaal gokken is een serieuze overtreding in Nederland, waar de exploitatie van kansspelen zonder de vereiste licentie strikt verboden is. De overheid staat legale gokactiviteiten toe, mits deze onder strikte regels en toezicht plaatsvinden om de eerlijkheid en integriteit van het gokken te waarborgen.

Andere overtredingen

Naast gokken werd ook woningonttrekking vastgesteld. De Haagse Pandbrigade ontdekte een woning die werd gebruikt als opslagruimte voor een nabijgelegen supermarkt, een duidelijk voorbeeld van hoe de grenzen tussen wonen en commerciële activiteiten werden vervaagd. In totaal werden 40 woningen bezocht, waarbij in 23 gevallen bewoners aanwezig waren. Diverse inbreuken werden geconstateerd, waaronder niet-geregistreerde bewoning, illegale kamerverhuur, en ongeoorloofde woningsplitsing.

De actie omvatte ook een omvangrijke verkeerscontrole rond het Hobbemaplein. Hierbij werden 92 voertuigen gecontroleerd, resulterend in 73 bekeuringen voor uiteenlopende overtredingen, inbeslagnames van hennep en illegaal vuurwerk, en vaststelling van openstaande belastingschulden.

Deze gecoördineerde handhavingsactie benadrukt de samenwerking tussen diverse instanties. Denk aan politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Stedin, de brandweer, de douane, de Inspectie SZW, de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), en de Kansspelautoriteit. Deze samenwerking is essentieel voor het waarborgen van leefbaarheid en veiligheid in de stad. De autoriteiten benadrukken het belang van meldingen door burgers over verdachte situaties, als een cruciale bijdrage aan deze voortdurende inspanningen voor een veiliger Den Haag.

Author: Richard Lee