Kyoto University ontwikkeld chip tegen gokverslaving

Kyoto University ontwikkeld chip tegen gokverslaving

In een opmerkelijke wetenschappelijke vooruitgang hebben onderzoekers van de Kyoto University in Japan een hersenchip ontwikkeld die potentieel gokverslaving kan tegengaan. Dit baanbrekende onderzoek is uitgevoerd op een groep Japanse makaken, bekend om hun natuurlijke neiging tot risicovol gedrag.

De resultaten, recent gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Science, tonen aan dat de implantatie van de chip in een specifiek hersengebied, bekend als Brodmann gebied 6, leidde tot een significante vermindering van risicozoekend gedrag bij deze apen.

Kyoto University -Onderzoeksmethodiek

De studie betrof een zorgvuldig ontworpen experiment waarin zes makaken werden getraind om te reageren op verschillende gekleurde vlekken op een scherm. Deze kleuren waren gekoppeld aan beloningen van verschillende waarde en risico. De apen toonden aanvankelijk een voorkeur voor opties met hogere beloningen ondanks het hogere risico. Na de implantatie van de hersenchip echter, werd een opmerkelijke verandering in hun keuzepatronen waargenomen.

Hersenchip en gedragsverandering

Het onderzoeksteam, onder leiding van prominente neurowetenschappers van de Kyoto University, richtte zich op het inactiveren van specifieke hersengebieden met behulp van een chemische stof. Dit leidde tot de ontdekking dat deactivatie van Brodmann gebied 6 een directe invloed had op de risicoafwegingen van de apen. Bij activatie van het onderste gedeelte van dit gebied namen de apen meer risico, terwijl activatie van het bovenste gedeelte juist leidde tot voorzichtigere keuzes.

Kyoto University – Implicaties en toekomstig onderzoek

De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend voor het begrijpen van risicogedrag en het potentieel behandelen van gokverslaving bij mensen. Volgens Veit Stuphorn, universitair hoofddocent neurowetenschappen aan de Johns Hopkins University, biedt deze bevinding inzicht in de neuronale mechanismen die risicogedrag beïnvloeden en opent het deuren voor toekomstige behandelingen. Niettemin, benadrukken de onderzoekers de noodzaak van verder onderzoek om de toepasbaarheid en veiligheid van deze technologie bij mensen te bevestigen.

Dit onderzoek illustreert een significante stap voorwaarts in de neurowetenschappen en biedt hoopvolle perspectieven voor individuen die worstelen met gokverslaving. Terwijl de wetenschappelijke gemeenschap met spanning uitkijkt naar vervolgonderzoek, markeert deze doorbraak een belangrijk moment in de zoektocht naar effectievere behandelingen van verslavingsgedrag.

Author: Richard Lee