Populairste getallen onder roulette spelers

Populairste getallen onder roulette spelers

Veel mensen hebben geluksgetallen. Bij het invullen van de Lotto en bij roulette gebruiken ze deze getallen om te bepalen waar ze in gaan zetten. In Amerika is er onderzoek gedaan naar de populairste getallen onder roulette spelers.

Het onderzoek werd gedaan door James Sundali en Rachel Croson aan de University of Pennsylvania. De uitkomsten zijn niet een op een te vertalen naar de Nederlandse casinospelers. De casino’s in Amerika hebben namelijk een extra 0, de 00. De Nederlandse casino’s hebben roulette spellen met maar één 0. Ga je in Nederland online roulette spelen, dan zul je ook roulette tegen komen met meerdere nullen.

Roulette wiel met één 0Roulette wiel met één 0

Bijgeloof

Dat een getal meer zou vallen dan het andere is natuurlijk puur bijgeloof. In korte sessies kan het balletje vaker in een bepaald nummer vallen, maar op de lange duur vallen alle getallen even vaak. Toch zul je aan de roulette tafel zien dat er op sommige getallen veel meer fiches worden ingezet. Uit het onderzoek van de twee Amerikanen bleken de volgende getallen het meest geliefd onder roulette spelers.

Populairste getallen

Redenen voor het kiezen van deze populairste getallen

In 2016 hebben eminente researchers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de vooraanstaande academici van de Vrije Universiteit Amsterdam een uitvoerig onderzoek ondernomen betreffende de meest courante roulette-getallen.

Dit baanbrekend onderzoek maakte gebruik van de gegevens voortgevloeid uit een actie georganiseerd door Holland Casino, waarbij deelnemers in de jaren 2013 en 2014 de kans hadden om de uitkomst van vier gesimuleerde roulette-spellen te voorspellen en zo te strijden voor de aantrekkelijke prijs van €100.000,-. Een prikkelende actie uit een tijdperk waarin gereguleerde online casino’s in Nederland nog niet operationeel waren.

Participerende spelers ontvingen persoonlijk een voucher met een unieke code, welke zij vervolgens online konden inzetten om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken, alsook vier uitverkoren roulette-nummers te selecteren.

De verzamelde gegevens, uiteraard volledig geanonimiseerd, tezamen met de vier gekozen getallen van iedere deelnemer, vormden het studieobject voor dit team van vooraanstaande onderzoekers.

Het resultaat van deze diepgaande analyse onthulde dat sommige getallen aanzienlijk populairder waren dan andere, met drie significante gronden hiervoor.

Populairste getallen – Emotionele betekenis

De emotionele lading die bepaalde getallen dragen, bleek een belangrijke invloed te hebben op de keuzes van spelers. Hierbij kan gedacht worden aan getallen die gerelateerd zijn aan persoonlijke data, zoals geboortedata, leeftijden of postcodes. Hoewel de onderzoekers geen zicht hadden op specifieke trouwdata, kunnen we vermoeden dat deze eveneens in de smaak vielen. Deze getallen dragen allen een persoonlijke en emotionele waarde met zich mee.

Zo koos maar liefst 7,5% van alle deelnemers voor hun eigen geboortedag, het hoogste percentage dat aanwijsbaar was. Ook geboortemaanden en -jaren werden frequent gekozen, respectievelijk 4,61% en 4,89% van de keren.

Indien deelnemers volledig willekeurig getallen hadden geselecteerd, zou elk getal naar verwachting slechts in 2,7% van de gevallen gekozen zijn (100 procent gedeeld door 37 getallen).

Deze emotionele voorkeuren zijn begrijpelijk, aangezien deze getallen onmiddellijk in het geheugen opkomen wanneer men lukraak getallen moet uitkiezen.

Plaatsing op het roulettespeelveld

Opmerkelijk is ook de invloed van de locatie van de getallen op het roulettespeelveld. Sommige getallen bevonden zich op strategische posities en werden hierdoor vaker gekozen dan andere. Deze neiging werd onderdeel van de dynamiek van het spel.

Traditionele geluksgetallen

Traditionele geluksgetallen, die diepgeworteld zijn in culturele en historische betekenissen, bleken eveneens een impact te hebben op de keuzes van deelnemers. Deze getallen werden met een zekere regelmaat gekozen, doordat ze geassocieerd worden met positieve connotaties.

Al met al ontrafelt dit onderzoek de intrigerende redenen achter de populariteit van specifieke roulette-getallen, gaande van emotionele banden tot strategische overwegingen. Het illustreert op een verhelderende manier hoe menselijke neigingen en voorkeuren zich manifesteren in de context van een casinospel, en werpt een fascinerend licht op het gedrag van spelers binnen dit speelse universum.

De positionering van roulette nummers

Laten we nu eens dieper ingaan op de plaatsing van de getallen op het roulettespeelveld. Is het je opgevallen dat er iets opmerkelijks is aan de lijst van de tien meest geliefde nummers die eerder in dit artikel genoemd werden?

Een frappante constatering is dat maar liefst zeven van de tien favoriete getallen zich bevinden in de centrale kolom van het roulettetafel.

De dans van getallen op het roulettespeelveld

Waarom voelen spelers zich aangetrokken tot getallen te midden van hun numerieke gezelschap? Wellicht schuilt hierin de kunst van de mogelijkheden. Getallen die zich in het hart van het speelveld bevinden, openbaren een scala aan inzetopties. Met ‘splits’ en ‘corner bets’ kunnen spelers deze getallen als het ware omvatten, en het zal je niet verrassen dat velen in het casino graag van deze tactieken gebruikmaken.

En wat te denken van de vertrouwde 28 en 30? Ze lonken verleidelijk vanaf de rand van de tafel, dichtbij de plek waar menig speler staat wanneer het roulettewiel draait. Dit verklaart eveneens waarom de getallen 34, 35 en 36 allemaal een plaatsje bemachtigen binnen de top 20 van de meest geliefde nummers.

Het onderzoek ontdekte dat de meerderheid van de nummers onder de tien – waarop vanaf de tafelrand lastiger kan worden ingezet – juist minder in trek zijn.

Een interessante vraag die naar boven komt, is of de getallen aan de uiteinden van de tafel ook in een online casino vaker gekozen worden. In de virtuele omgeving van online casino’s zijn immers alle getallen even toegankelijk om op in te zetten. Dit zou een interessant aandachtspunt kunnen zijn voor de onderzoekers die wellicht met ons meelezen!

In lijn met dit inzicht kozen deelnemers aan de Holland Casino-actie ook opvallend vaak voor nummers uit de centrale kolom. Getallen die zich in het midden van het speelveld bevonden werden maar liefst 22 tot 40% vaker gekozen dan nummers uit de buitenste kolommen.

De magie van traditionele geluksgetallen bij roulette

En dan zijn er nog de traditionele geluksgetallen. Uiteraard is het befaamde geluksgetal 7 een vaste favoriet, een gegeven dat zowel uit ons onderzoek als uit andere bronnen naar voren komt. In Azië daarentegen heeft het getal 8 een speciale plek veroverd als geluksbrenger aan de roulette-tafel.

De bekoorlijke aantrekkingskracht van het getal 11 blijkt eveneens opmerkelijk te zijn. Misschien werpt dit ook licht op de oorsprong van de naam van het online casino 711. De fascinerende wereld van roulette-getallen laat zich in vele kleurrijke facetten zien, en dit alles draagt bij aan de levendige dynamiek van het casinospel.

Author: Richard Lee