TOTO wint rechtzaak

Legaal Nederlands Casino

Aan het einde van het vorige kalenderjaar stonden acht deelnemers van TOTO Winkel met lege handen na een gerechtelijke strijd die zij hadden aangevangen tegen de bekende bookmaker. TOTO had een weddenschap nietig verklaard wegens een incorrecte notering. De betrokken spelers vonden deze beslissing onrechtvaardig en zochten hun toevlucht tot de rechter, hopend op een herstel via een rechtzaak van hun vermeende winsten.

Rechtzaak

Recentelijk, in de loop van deze maand, zegevierde TOTO in een andere juridische zaak waarin een gokliefhebber de confrontatie met de bookmaker aanging vanwege een geschil over de formulering van een weddenschap. Het is geen zeldzaamheid dat spelers de gerechtelijke route bewandelen om te trachten hun gelijk te bewijzen in betrekking tot gokkwesties, zoals werd aangetoond in een rechterlijke uitspraak aan het einde van het jaar 2022.

Acht wedders, allen uit dezelfde plaats afkomstig, ondernamen gerechtelijke stappen toen bleek dat hun geplaatste weddenschap bij TOTO Winkel ongeldig was verklaard. TOTO beweerde dat er sprake was van een vergissing in de notering, maar de spelers waren het pertinent oneens met deze visie. Zij stonden erop alsnog hun verdiende geld te ontvangen, daar zij van mening waren dat hun weddenschap correct was uitgevoerd.

Systeemstoring zorgt voor verwarring

Op die bewuste dag, 13 september 2020, hadden enkele fervente bettors hun inzet geplaatst op de veelbesproken Sparta – Ajax match. Hun speculatie? Dat Ajax op het punt zou staan ​​om de leiding te nemen na een exacte speeltijd van 60 minuten. Het leek een gewaagde voorspelling, vooral gezien het feit dat Ajax al vroeg in de wedstrijd een mannetje minder op het veld had, maar de gokkers begonnen stilletjes te juichen. In de 37e minuut bracht Anthony de aanhangers van Ajax op het gewenste voordeel, en dit doelpunt bleek later hetgeen dat de winst opleverde.

Met de overwinning in zicht, probeerden de weddenschapswinnaars hun welverdiende prijzengeld op te halen. Tot hun verbijstering ontdekten ze dat hun weddenschap was geannuleerd, als een droom die onverwachts verdwijnt bij het ontwaken. In een poging om opheldering te krijgen, wendden ze zich tot het TOTO-platform en werden geconfronteerd met een uitleg die hen perplex achterliet. Blijkbaar was hun weddenschap al een dag voor de wedstrijd geannuleerd vanwege een duistere technische fout.

Het blijkt dat de notering in het TOTO Winkel systeem was vastgesteld op een ongewone 5,75, terwijl deze eigenlijk een veel gangbaardere 1,44 had moeten zijn. Interessant genoeg, als je de digitale weg bewandelde via TOTO Online, werd de juiste quotering wel correct weergegeven. En hier komt de clausule van het deelnemersreglement om de hoek kijken, zoals neergelegd in artikel 11 van de editie van 2020, een ietwat juridisch ogende tekst die als volgt luidt:

Deelnemersreglement

Lotto bv [TOTO Winkel] behoudt zich het recht voor om een deelname geheel of gedeeltelijk te weigeren of ongeldig te verklaren in een van de volgende situaties:

Indien er sprake is van een fout in het Programma / aanbod van Lotto bv; onder een “fout”
wordt in dit verband in ieder geval verstaan:

een fout of vergissing, al dan niet ten gevolge van menselijk handelen;een fout in de bekendgemaakte uitkeringsfactoren of in het bekendgemaakte Programma / aanbod;een misdruk, spelfout of vergelijkbare fout;een technische fout of storing in de ten behoeve van de organisatie van TOTO gebruikte systemen, inclusief de website en app;het niet voldoen van de systemen, (inclusief de software) aan de tussen Lotto bv en haar leverancier(s) overeengekomen (functionele) specificaties;een registratiefout of transactiefout;een situatie van overmacht en/of een vergelijkbare situatie.

Overtuigend bewijs bij de rechtzaak

Gedurende het juridische proces en de opvolgende fase van beroep, wist TOTO Winkel overtuigend aan te tonen dat er ontegenzeggelijk een vergissing had plaatsgevonden. Het eigen systeem van TOTO, gebonden aan nationale regels, had op eigen merites de odds aangepast in een unieke context. Hierdoor had de wedkantoor de mogelijkheid om een beroep te doen op clausule 1 – ii en 1 – iv binnen het reglement voor deelnemers.

Evenzo benadrukte de rechter dat de spelers eveneens in staat waren om te erkennen dat er een fout was opgetreden. Gezien de eerdere sportieve prestaties van Ajax en Sparta in het vorige seizoen, evenals hun voorbereidingen (Ajax bovenaan geëindigd, terwijl Sparta elfde was in het ingekorte seizoen), kon redelijkerwijs worden aangenomen dat de notering van 5,75 te royaal was voor de ingezette weddenschap.

Teruggave van Betalingen

Op 12 september, één dag voor de aanvang van de wedstrijd, werd de onvolkomenheid in het systeem opgemerkt door de wedkantoorhouder. Precies om 17:30 uur op die bewuste dag werden alle weddenschappen die geplaatst waren op die specifieke wedoptie ongeldig verklaard. Aangezien deze weddenschappen waren ingediend via diverse TOTO Winkel-verkooppunten, ontbrak het het gokbedrijf aan middelen om de deelnemers in te lichten over deze annulering. De spelers die bij TOTO Winkel speelden, waren immers niet geregistreerd en genoten daarom anonimiteit.

Pas toen de spelers zich bij het verkooppunt meldden om hun wedformulieren in te leveren, kregen zij te horen dat hun weddenschappen waren geannuleerd. Geconfronteerd met het uitblijven van de vermeende winst, verlieten zij het pand teleurgesteld met hun onaangeroerde wedformulieren. Als een eenheid besloten ze om gezamenlijk de juridische weg in te slaan. De exacte omvang van hun inzet op de betreffende wedstrijd bleef echter onbekend.

In het initiële procesverloop van de rechtzaak werd de gokkers reeds meegedeeld dat de beslissing tot annulering gerechtvaardigd was. Dit oordeel werd in hoger beroep bevestigd door de rechter. TOTO deed een tegemoetkoming door aan te bieden om de oorspronkelijke inleg aan de wedders te retourneren. De rechter stemde hiermee in en beschouwde dit als een gepaste wijze om de juridische geschil te beëindigen. Desalniettemin werden de spelers veroordeeld tot het voldoen van de gerechtskosten, die een bedrag van € 3.133 bedroegen.

Author: Richard Lee