Verslavingspreventiefonds | Drie projecten krijgen geld

Verslavingspreventiefonds | Drie projecten krijgen geld

De Kansspelautoriteit heeft drie campagnes gekozen om mensen bewust te maken van gokverslaving. Deze campagnes worden betaald met geld uit het verslavingspreventiefonds. De campagnes heten “Helder op school” (van Trimbos), “Geldit” (van Nationale Schuldhulproute) en “e-learning vroegsignalering van gokproblematiek” (van Jellinek).

Op donderdag heeft de Kansspelautoriteit aangekondigd dat ze geld uit het verslavingspreventiefonds zullen gebruiken om deze drie projecten te financieren. Ze werken samen met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Justitie en Veiligheid om deze projecten te realiseren en mensen te informeren over de gevaren van gokken.

Het geld om mensen bewuster te maken van de risico’s van gokken in deze projecten komt van het verslavingspreventiefonds. Alle legale online casino’s in Nederland betalen extra geld om dit fonds te ondersteunen.

E-learning vroeg signalering gokverslaving

Het eerste project dat steun krijgt van de ministeries en de Kansspelautoriteit, is het verbeteren van de online training over het vroegtijdig herkennen van gokverslavingsproblemen. Deze training werd oorspronkelijk gemaakt door de organisatie Jellinek toen de online gokmarkt geopend werd.

Nu, vertelt de Kansspelautoriteit ons dat deze online training nooit verder ontwikkeld is. Maar dat gaat binnenkort veranderen, want Jellinek heeft geld gekregen om de training te verbeteren. Ook is er geld beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat meer mensen weten over deze trainingen.

Geldfit

Het verslavingspreventiefonds geeft ook geld aan Geldfit, een soort handleiding voor mensen die problemen hebben met geld, bijvoorbeeld omdat ze te veel gokken. Geldfit wordt beheerd door een organisatie genaamd de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). De NSR werkt samen met verschillende groepen, waaronder de Nederlandse Loterij. Eerder heeft de Nederlandse Loterij gezegd dat ze mensen die een gesprek hebben gehad over gokproblemen doorverwijst naar het telefoonteam van Geldfit.

Met het geld dat beschikbaar is gesteld voor Geldfit, gaan ze een speciale handleiding maken over gokken. Hierin staat extra informatie over waarom gokken risicovol kan zijn, en ook waar mensen hulp kunnen krijgen als ze dat nodig hebben.

Helder op school

Het derde en laatste project dat geld krijgt van het verslavingspreventiefonds is het programma ‘Helder op school’. Het Trimbos-instituut voert deze campagne uit om jongeren voor te lichten over verschillende dingen, zoals roken, alcohol, drugs, gamen en nu ook gokken. Dit komt omdat ze beloofd hebben om jongeren op school beter te informeren over de gevaren van gokken.

Minister Carola Schout van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft in juni gezegd dat er dit jaar 8 miljoen euro beschikbaar is om financiële educatie op scholen te verbeteren. Een deel van dat geld zal gebruikt worden om jongeren te waarschuwen voor de risico’s van (online) gokken.

Author: Richard Lee