Weerwind pleit tegen een algeheel reclameverbod

Legaal Nederlands Casino

In een recente zitting van de Tweede Kamer gaf demissionair minister Franc Weerwind zijn standpunt weer met betrekking tot online gokken en reclameverboden. Dit gebeurde als antwoord op vragen van Chris Stoffer van de SGP, die eveneens pleitte voor een verbod op gerichte reclame voor gokken.

De discussie ontstond naar aanleiding van uitspraken van Arnt Schellekens, de Nationaal Rapporteur Verslavingen, waarin hij beweerde dat de beschermende maatregelen voor Nederlandse gokkers tekortschieten.

Noodzaak om spelers te beschermen

Minister Weerwind erkende de noodzaak om spelers te beschermen, maar was terughoudend als het ging om een algeheel reclameverbod voor online gokken. Hij wees op de groep Nederlandse burgers die af en toe een gokje willen wagen voor recreatieve doeleinden. Volgens hem moeten zij nog steeds toegang hebben tot legale en veilige gokmogelijkheden.

De minister benadrukte dat een van de belangrijkste doelstellingen van de Wet Kansspelen op afstand was om de veiligheid van gokkers te waarborgen door middel van toezicht door de Kansspelautoriteit. Hij merkte op dat het onmogelijk is om vast te stellen hoeveel Nederlanders illegaal gokken. Daarom werd de wet in 2021 ingevoerd om ervoor te zorgen dat gokkers in een veilige omgeving kunnen spelen. Minister Weerwind vond dat het verbieden van gerichte reclame het risico met zich meebracht dat mensen weer zouden afdwalen naar illegaal aanbod.

Minister Weerwind pleit voor meer maatregelen

In plaats van een algeheel reclameverbod pleitte Minister Weerwind voor aanvullende maatregelen om spelers beter te beschermen. Hij benadrukte de nadruk op de zorgplicht van kansspelaanbieders om een veilige omgeving te bieden. Volgens hem is het mogelijk om gerichte reclame binnen bepaalde grenzen en voor specifieke doelgroepen te behouden, terwijl tegelijkertijd de belangen van recreatieve spelers worden beschermd.

Het debat over de regulering van online gokken en reclame zal naar verwachting blijven evolueren in de komende periode, waarbij verschillende standpunten en benaderingen worden afgewogen in het streven naar een evenwicht tussen consumentenbescherming en de vrijheid van gokken. Minister Weerwind’s standpunt weerspiegelt de complexiteit van dit vraagstuk en het voortdurende debat over hoe de gokindustrie het beste kan worden gereguleerd.

Veilig spelen bij een legaal casino

Als je online gaat spelen dan doe je dat bij een Nederlands online casino met een vergunning van de KSA. De volgende aanbieders hebben zo’n vergunning.

Author: Richard Lee